Nici un comentariu

ERASMUS +

I.M.P.A.C.T.

(Îmbunătăţirea Mijloacelor de Prevenire a Abandonului în rândul Copiilor şi Tinerilor)

 

Prin intermediul cursului “Current Issues in Education – Early School Leaving” din cadrul proiectului de mobilitate pentru profesori  Erasmus Plus K1 Staff Mobility I.M.P.A.C.T. (Îmbunătăţirea Mijloacelor de Prevenire a Abandonului în rândul Copiilor şi Tinerilor), proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, şcoala noastră işi propune să utilizeze competenţele şi experienţa acumulată în sfera reducerii abandonului şcolar, produsele finale fiind:

 

 • diversificarea programei de predare, prin punerea unui accent mai mare pe învăţarea inter- şi transdisciplinară (ţinând cont de faptul că una dintre motivaţiile elevilor care aleg calea abandonului şcolar este aceea că şcoala nu ii pregăteşte pentru viaţa reală);
 • asigurarea unui mediu de învăţare care să răspundă nevoilor reale ale economiei naţionale;
 • conştientizarea, de către elevi, a importanţei unei pregătiri cât mai adecvate (continuarea studiilor după clasa a X-a)
 • utilizarea instrumentelor şi metodelor asimilate în cadrul cursului, în vederea elaborii de modele pentru proiecte internaţionale pe tema abandonului şcolar;
 • aprofundarea cunoştinţelor deprinse în cadrul cursurilor, prin crearea unui parteneriat strategic de tip KA2, cu instituţii ce se confruntă cu aceleaşi probleme;
 • elaborarea unui cadru de modelare şi autoevaluare a abilităţilor de comunicare interculturală, utilizand instrumente adecvate şi invăţând să folosească platforma CEFCULT, pe care utilizatorii pot să facă schimb de idei şi experienţe;
 • introducerea în planul de activităţi al şcolii a unor activitati (dezbateri, workshopuri, mese rotunde) în cadrul cărora profesorii vor prezenta diverse metode şi idei referitoare la reducerea abandonului ş

 

MOTIVATIE

MOTIVAŢIE

 

 

Ne dorim să reducem absenteismul şi să înlăturăm abandonul scolar, să creştem rata de participare a elevilor la activităţile scolare, prin folosirea noilor tehnologii şi a metodelor interactive, centrate pe elev.

Ne dorim, de asemenea, ca prin derularea activităţilor propuse de formatorii organizaţiilor noastre partenere să experimentăm diverse teorii, metodologii, abordări şi forme de evaluare care ar trebui sa sprijine elevii cu nevoi diferite şi a căror utilizare în procesul de educaţie ar trebui să impiedice abandonul şcolar timpuriu.

Tot prin aceste activitati, ne stabilim ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu elevii dificili şi cu părinţii acestora, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor de a observa şi actiona în mod optim, de la observarea primelor semne de absenteism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUP TINTA

 

GRUP ŢINTĂ

 

 

Şcoala noastră are în vedere trimiterea unui numar de 8 profesori, în 2 fluxuri. Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare va oferi atât profesorilor, cât şi elevilor, oportunitatea de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi experienţă în domeniul reducerii şi prevenirii abandonului şcolar.

Participanţii la cursurile de formare vor avea ocazia să:

 • ia contact cu şi să experimenteze metode inovative de predare şi învăţare, în scopul reducerii abandonului şcolar;
 • se familiarizeze cu dimensiunea europeană a educaţiei şi a nevoii generale de a motiva elevii, în vederea finalizării educaţiei;
 • îşi îmbunătăţeacă nivelul de limbă engleză, prin acumularea terminologiei specifice temei seminariilor de formare.

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI PROIECT

 

 1. QUARTER MEDIATION, PARTENER ÎN ÎNVĂŢAREA PERMANENTĂ

 

QUARTER MEDIATION este o asociaţie care organizează cursuri în domeniul educaţiei adulţilor, cu sediul în Olanda şi cu filiale în Cipru, Franța, Italia, Malta, Portugalia, România și Turcia. QUARTER MEDIATION organizează cursuri tip Comenius și Grundtvig la nivel european, precum și cursuri la nivel național, domeniile de expertiză vizând atât educaţia generală, cât şi educația și formare profesională.

 

Principalele obiective ale asociaţiei olandeze QUARTER MEDIATION, care  este partener într-o gamă diversă de proiecte, sunt promovarea învățării pe tot parcursul vieții și crearea unei legături între sistemul de învățământ (general  şi  de formare profesională) și piața muncii.

 

Quarter Mediation  colaborează atât cu persoane fizice, cât şi cu instituţii la nivel local, național și internațional.

 

 1. ITC – INTERNATIONAL.EU

 

Înfiinţată de Ministerul ceh al Educaţiei, ITC este o instituție de învățământ (centru de formare) pentru adulți cu tradiție îndelungată – activează în domeniul educației adulților din anul 1996 – care are în vedere formarea continuă a cadrelor didactice şi a specialiştilor în educatie din U.E. și Rusia.

 

Începând cu anul 2006, ITC a început să participe activ la proiectele Uniunii Europene, în domeniul educaţiei permanente.

 

Misiunea ITC, al cărei scop principal e de a furniza servicii complexe la nivel professional, este de a oferi o educație de bună calitate.

 

 

 

DATE MOBILITĂŢI ERASMUS PLUS K1

PRAGA

PRAGA, CEHIA

14.03 – 18.03, 2016

OLANDA

ASSEN, OLANDA

12.06 – 18.06, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns